دکتر محمد تقی رضائی

عمل های ترکیبی

عمل های جراحی ترکیبی به عنوان اعمالی شناخته می شوند که از ترکیب عمل های دیگر مثل اسلیو و بای پس انجام می شود. این عمل ها برای کسانی مناسب است که چاقی بیش از حد معمول و وزن معمولا بیش از 250 کیلوگرم می باشند. این عمل ها انواع مختلفی دارند:

از معروف ترین عمل های ترکیبی عمل جراحی  بیلیوپانکراتیک  با یا بدون سویچ اثنی عشر می باشد.

این عمل نمونه ی شدیدتر بای پس معده است. جراح ۷۰ درصد از معده را برمی دارد و قسمت بیشتری از روده ی کوچک را دور می زند.

سوئیچ دوازدهه، نسخه ی تاحدی ضعیف تر انحراف بیلیوپانکراتیک است که آن هم از بای پس معده شدید تر است. اما در این روش، نسبت به انحراف بیلیوپانکراتیک بدون سوئیچ، مقدار کمتری از معده برداشته و بخش کمتری از روده ی کوچک کنار گذاشته می

جراحی انحراف بیلیوپانکراتیک کمتر از بای پس معده انجام می شود. یکی از دلایل این امر آنست که دریافت نکردن مواد مغذی کافی طی این روش جدی تر است. مشکلات مشابه ناشی از بای پس معده شامل سندروم دامپینگ را نیز دربردارد. اما سوئیچ دوازدهه نسبتا کم خطر تر است.

این روش یکی از پیچیده ترین و پرمخاطره ترین عمل های کاهش وزن است. همانند بای پس معده، این جراحی ریسک بالایی از ابتلا به فتق دارد که برای رفع آن باید جراحی های بیشتری انجام داد.