دکتر محمد تقی رضائی

عمل بالن معده

بالن معده یک روش غیر جراحی و موقتی برای کاهش وزن است که درآن یک توپ شبیه به بالن در معده باد می شود حجم معده را کم می کند. این روش قبلا بسیار استفاده می شد اما با توجه به موقت بودن و عوارض زیاد الان دیگر انجام نمی شود.

این عمل تنها برای کسانی مناسب است که وزن بسیار زیادی داشته و نیاز به یک کاهش وزن موقتی برای انجام راحت تر عمل های دیگر چاقی انجام می شود.