انواع جراحی های چاقی

انواع جراحی های چاقی   جراحی های چاقی به 3 دسته تقسیم بندی می شوند: اعمال محدود کننده اعمال ترکیبی(محدود کننده + سوء جذبی) اعمال سوء جذبی شایان ذکر است که کلیه جراحی های چاقی …

انواع جراحی های چاقی ادامه مطلب »