دکتر محمد تقی رضائی

جراح چاقی

جراحی اسلیو معده بهتر است یا جراحی های بای پس معده؟

جراحی اسلیو معده بهتر است یا جراحی های بای پس معده؟ شایعات پیرامون دو جراحی مهم چاقی ( مقایسه و تفاوت های اسلیو و بایپس معده ) بسیاری از افراد چاق برای درمان چاقی مفرط …

جراحی اسلیو معده بهتر است یا جراحی های بای پس معده؟ ادامه مطلب »