• درباره ی
    دکتر محمد تقی رضائی

    رتبه برتر بورد تخصصی جراحی عمومی ، فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک عضو انجمن جهانی جراحی چاقی

متخصصی جراحی عمومی ، رتبه برتر بورد تخصصی جراحی عمومی در سال 1394
رتبه اول بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک
عضو انجمن جهانی جراحی چاقی

عضو انجمن جهانی جراحی چاقی IFSO

International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS

عضویت دکتر محمد تقی رضائی در انجمن جهانی جراحی چاقی و متابولیک

مرکز جراحی های کم تهاجمی بیمارستان رسول اکرم تهران

عضو انجمن رسمی بین المللی جراحی چاقی و متابولیک ایفسو – شاخه ایران

Iranian Society of Metabolic and Bariatric Surgery

عضو انجمن جراحی درون بین ایران

Association of Iranian Endoscopic Surgeons

بیست و سومین کنگره جهانی جراحی چاقی دبی مهر ماه 97