دکتر محمد تقی رضائی

دکتر محمدتقی رضائی جراح چاقی

درباره دکتر

  • متخصصی جراحی عمومی
  • رتبه برتر بورد تخصصی جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • فلوشیپ فوق تخصصی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک
  • عضو انجمن جراحان درون بین ایران
پخش ویدیو

انجمن جهانی جراحی چاقی IFSO

International Federation for the Surgery of OBESITY AND METABOLIC DISORDERS

ایشان عضو رسمی انجمن جهانی جراحان چاقی می باشند که این مدرک هرساله با توجه به استاندارد های انجمن جراحی چاقی IFSO تمدید می گردد.

انجمن جهانی جراحی چاقی IFSO

بورد تخصصی جراحی عمومی

Specialized Board of General Surgery

ایشان همچنین نفر برتر بورد تخصصی جراحی عمومی شده اند که مهمترین مدرک اعتبار سنجی کیفیت کار یک پزشک برای دوران تخصص می باشد.

عضو انجمن جراحی درون بین ایران

Association of Iranian Endoscopic Surgeons

همچنین ایشان عضو انجمن ملی جراحان درون بین(لاپاراسکوپی) کشور نیز می باشند