دکتر محمد تقی رضائی

جراحی های دکتر محمد تقی رضائی

انواع جراحی های چاقی

اسلیو، بای پس کلاسیک، بای پس مینی و روش های ترکیبی
جراحی بای پس مینی (امگا) mini gastric bypass
گاستریک بای پس کلاسیک gastric bypass surgery
جراحی لاپاراسکوپیک اسلیو معده laparoscopic sleeve gastrectomy

جراحی های لاپاراسکوپیک ( کم تهاجمی ) گوارش

جراحی تومور های معده ، تومور های کولون ( روده بزرگ ) ، کیسه صفرا ، آپاندیس ، ریفلاکس معده به مری ، آشالازی جراحی های بسته دستگاه گوارش
جراحی سنگ های بزرگ کیسه صفرا بیمار 82 ساله
جراحی لاپاراسکوپیک برداشتن قسمتی از کولون ( لاپاراسکوپیک سیگموئیدکتومی )
جراحی خارج کردن تومور معده ( جراحی تومورهای مزانشیمال گوارشی )

جراحی های زنان

انواع جراحی لاپاراسکوپیک ( کم تهاجمی ) زنان : رحم ، تخمدان و ضمائم
جراحی در آوردن رحم لاپاراسکوپی با حفظ تخمدان ها ( هیسترکتومی لاپاراسکوپیک )
جراحی خارج کردن رحم به روش لاپاراسکوپی در خانم 40 ساله با خونریزی غیرعادی رحمی
خارج کردن رحم به روش کم تهاجمی ( لاپاراسکوپیک هیسترکتومی )

جراحی فتق های شکمی و طحال

انواع جراحی لاپاراسکوپیک ( کم تهاجمی ) فتق های شکمی و جراحی طحال
جراحی لاپاراسکوپیک فتق کشاله ران دو طرفه ( جراحی هرنی اینگوئینال دو طرفه )
جراحی خارج کردن روده درگیر و پیوند مجدد(فتق جدار شکمی که منجر به سیاه شدن روده باریک گردید)