• جراحی های دکتر محمد تقی رضائی

انواع جراحی های چاقی

اسلیو معده ، بای پس معده ( کلاسیک، مینی یا امگا ) ، ساسی بای پس

جراحی های لاپاراسکوپیک ( کم تهاجمی ) گوارش

جراحی تومور های معده ، تومور های کولون ( روده بزرگ ) ، کیسه صفرا ، آپاندیس ، ریفلاکس معده به مری ، آشالازی

جراحی های بسته دستگاه گوارش

جراحی های زنان

انواع جراحی لاپاراسکوپیک ( کم تهاجمی ) زنان : رحم ، تخمدان و ضمائم

جراحی فتق های شکمی و طحال

انواع جراحی لاپاراسکوپیک ( کم تهاجمی ) فتق های شکمی و جراحی طحال