دکتر محمد تقی رضائی

سرطان دستگاه گوارش

سرطان دستگاه گوارش یکی از سرطان های شایع میباشد که با تشخیص به موقع و درمان می تون ازپیشرفت آن جلوگیری کرد.

یکی از راه های درمان سرطان برداشتن قسمتی از اجزای گوارش که دچار سرطان شده اند می باشد.

امروزه با پیشرفت علم و تجهیزات پرشکی انچام این عملها به روش کم تهاجمی یا لاپاراسکوپیفاهم شده است.

از مزایای این روش تجاهم کمتر به بدن و عوارض مرتبط به باز کردن شکم می باشد.

کاهش دوره ی نقاهت بعد از عمل و افزایش روحیه ی بیمار از نظر زیبایی از دیگر مزیت های این عمل به روش کم تهاجمی است.