دکتر محمد تقی رضائی

doctorrezaei

جراحی اسلیو معده بهتر است یا جراحی های بای پس معده؟

جراحی اسلیو معده بهتر است یا جراحی های بای پس معده؟ شایعات پیرامون دو جراحی مهم چاقی ( مقایسه و تفاوت های اسلیو و بایپس معده ) بسیاری از افراد چاق برای درمان چاقی مفرط …

جراحی اسلیو معده بهتر است یا جراحی های بای پس معده؟ ادامه مطلب »